ПН
Время ЧС ЗН
08:30 - 10:05
10:15 - 11:50
12:00 - 13:35
13:50 - 15:25
15:40 - 17:15
17:25 - 19:00
19:10 - 20:45
Понедельник
Время ЧС ЗН
08:30
10:05
10:15
11:50
12:00
13:35
13:50
15:25
15:40
17:15
17:25
19:00
19:10
20:45
ВТ
Время ЧС ЗН
08:30 - 10:05
10:15 - 11:50
12:00 - 13:35
13:50 - 15:25 (лек) Методы поиска творческих идей 232 Шайманова Е. Н.
15:40 - 17:15 (лек) Методы поиска творческих идей 232 Шайманова Е. Н.
17:25 - 19:00
19:10 - 20:45
Вторник
Время ЧС ЗН
08:30
10:05
10:15
11:50
12:00
13:35
13:50
15:25
(лек) Методы поиска творческих идей 232 Шайманова Е. Н.
15:40
17:15
(лек) Методы поиска творческих идей 232 Шайманова Е. Н.
17:25
19:00
19:10
20:45
СР
Время ЧС ЗН
08:30 - 10:05
10:15 - 11:50
12:00 - 13:35
13:50 - 15:25
15:40 - 17:15
17:25 - 19:00
19:10 - 20:45
Среда
Время ЧС ЗН
08:30
10:05
10:15
11:50
12:00
13:35
13:50
15:25
15:40
17:15
17:25
19:00
19:10
20:45
ЧТ
Время ЧС ЗН
08:30 - 10:05
10:15 - 11:50
12:00 - 13:35
13:50 - 15:25 (лек) Дизайн-исследования 520т Шайманова Е. Н.
15:40 - 17:15 (сем) Дизайн-исследования 520т Шайманова Е. Н.
17:25 - 19:00
19:10 - 20:45
Четверг
Время ЧС ЗН
08:30
10:05
10:15
11:50
12:00
13:35
13:50
15:25
(лек) Дизайн-исследования 520т Шайманова Е. Н.
15:40
17:15
(сем) Дизайн-исследования 520т Шайманова Е. Н.
17:25
19:00
19:10
20:45
ПТ
Время ЧС ЗН
08:30 - 10:05
10:15 - 11:50
12:00 - 13:35 Самостоятельная работа
13:50 - 15:25
15:40 - 17:15
17:25 - 19:00
19:10 - 20:45
Пятница
Время ЧС ЗН
08:30
10:05
10:15
11:50
12:00
13:35
Самостоятельная работа
13:50
15:25
15:40
17:15
17:25
19:00
19:10
20:45
СБ
Время ЧС ЗН
08:30 - 10:05
10:15 - 11:50
12:00 - 13:35 Самостоятельная работа
13:50 - 15:25
15:40 - 17:15
17:25 - 19:00
19:10 - 20:45
Суббота
Время ЧС ЗН
08:30
10:05
10:15
11:50
12:00
13:35
Самостоятельная работа
13:50
15:25
15:40
17:15
17:25
19:00
19:10
20:45