ПН
Время ЧС ЗН
08:30 - 10:05 (сем) Алгебра 922л Киреева Е. А.
10:15 - 11:50 (сем) Математический анализ 935л Иванова Т. Л.
12:00 - 13:35 (лек) Информатика 1108л Ничушкина Т. Н.
13:50 - 15:25 (лек) История 212л (лек) Информатика 1108л Ничушкина Т. Н.
15:40 - 17:15
17:25 - 19:00
19:10 - 20:45
Понедельник
Время ЧС ЗН
08:30
10:05
(сем) Алгебра 922л Киреева Е. А.
10:15
11:50
(сем) Математический анализ 935л Иванова Т. Л.
12:00
13:35
(лек) Информатика 1108л Ничушкина Т. Н.
13:50
15:25
(лек) История 212л (лек) Информатика 1108л Ничушкина Т. Н.
15:40
17:15
17:25
19:00
19:10
20:45
ВТ
Время ЧС ЗН
08:30 - 10:05 (лек) Алгебра 935л Дерябина Г. С. (лек) Математический анализ 935л Захарова Ю. В.
10:15 - 11:50 (лек) Математический анализ 935л Захарова Ю. В.
12:00 - 13:35 (сем) Математический анализ 713л Иванова Т. Л.
13:50 - 15:25 (сем) Алгебра 922л Киреева Е. А.
15:40 - 17:15
17:25 - 19:00
19:10 - 20:45
Вторник
Время ЧС ЗН
08:30
10:05
(лек) Алгебра 935л Дерябина Г. С. (лек) Математический анализ 935л Захарова Ю. В.
10:15
11:50
(лек) Математический анализ 935л Захарова Ю. В.
12:00
13:35
(сем) Математический анализ 713л Иванова Т. Л.
13:50
15:25
(сем) Алгебра 922л Киреева Е. А.
15:40
17:15
17:25
19:00
19:10
20:45
СР
Время ЧС ЗН
08:30 - 10:05
10:15 - 11:50 ФКис 9:35 Измайлово каф.
12:00 - 13:35 (лаб) Информатика каф. ИУ6
13:50 - 15:25 (сем) Информатика каф. ИУ6
15:40 - 17:15
17:25 - 19:00
19:10 - 20:45
Среда
Время ЧС ЗН
08:30
10:05
10:15
11:50
ФКис 9:35 Измайлово каф.
12:00
13:35
(лаб) Информатика каф. ИУ6
13:50
15:25
(сем) Информатика каф. ИУ6
15:40
17:15
17:25
19:00
19:10
20:45
ЧТ
Время ЧС ЗН
08:30 - 10:05 (сем) Аналитическая геометрия 922л Кудрявцева С. С.
10:15 - 11:50 (сем) Иностранный язык каф. Л2
12:00 - 13:35 (сем) История 525л
13:50 - 15:25
15:40 - 17:15
17:25 - 19:00
19:10 - 20:45
Четверг
Время ЧС ЗН
08:30
10:05
(сем) Аналитическая геометрия 922л Кудрявцева С. С.
10:15
11:50
(сем) Иностранный язык каф. Л2
12:00
13:35
(сем) История 525л
13:50
15:25
15:40
17:15
17:25
19:00
19:10
20:45
ПТ
Время ЧС ЗН
08:30 - 10:05
10:15 - 11:50
12:00 - 13:35 Самостоятельная работа каф.
13:50 - 15:25
15:40 - 17:15
17:25 - 19:00
19:10 - 20:45
Пятница
Время ЧС ЗН
08:30
10:05
10:15
11:50
12:00
13:35
Самостоятельная работа каф.
13:50
15:25
15:40
17:15
17:25
19:00
19:10
20:45
СБ
Время ЧС ЗН
08:30 - 10:05 Физическая культура и спорт каф.
10:15 - 11:50 (лек) Алгебра 935л Дерябина Г. С.
12:00 - 13:35 (лек) Аналитическая геометрия 935л Прозоровский А. А.
13:50 - 15:25
15:40 - 17:15
17:25 - 19:00
19:10 - 20:45
Суббота
Время ЧС ЗН
08:30
10:05
Физическая культура и спорт каф.
10:15
11:50
(лек) Алгебра 935л Дерябина Г. С.
12:00
13:35
(лек) Аналитическая геометрия 935л Прозоровский А. А.
13:50
15:25
15:40
17:15
17:25
19:00
19:10
20:45